Sanjing Chemglass

Newyddion

Mae twndis gwactod yn ddyfais a ddefnyddir i gasglu a chyfeirio deunyddiau neu sylweddau gan ddefnyddio pwysedd sugno neu wactod.Er y gall y nodweddion penodol amrywio yn dibynnu ar ddyluniad a phwrpas y twndis, dyma rai nodweddion cyffredin:


Deunydd: Yn nodweddiadol mae twndis gwactod wedi'u gwneud o ddeunydd gwydn sy'n gwrthsefyll cemegolion fel gwydr, dur di-staen, neu blastig.


Dyluniad: Gall siâp a maint y twndis amrywio, ond yn gyffredinol mae ganddo agoriad eang ar y brig sy'n tapio i lawr i goesyn neu diwb cul ar y gwaelod.Mae'r dyluniad hwn yn caniatáu ar gyfer casglu a throsglwyddo deunyddiau yn effeithlon.


Cysylltiad gwactod: Fel arfer mae gan dwndis gwactod gysylltiad neu fewnfa ar y coesyn neu'r ochr, y gellir ei gysylltu â ffynhonnell gwactod.Mae hyn yn caniatáu i'r pwysedd sugno neu wactod gael ei gymhwyso i dynnu deunyddiau i mewn i'r twndis.


Cefnogaeth hidlo: Efallai y bydd gan rai twndis gwactod gynhalydd hidlo neu addasydd adeiledig, sy'n galluogi hidlo solidau neu ronynnau o hylifau neu nwyon yn ystod y broses gasglu.


Sefydlogrwydd a chefnogaeth: Er mwyn sicrhau sefydlogrwydd wrth eu defnyddio, gall twmffatiau gwactod gynnwys sylfaen fflat neu grwn neu gynnwys strwythurau cynnal ychwanegol fel standiau neu clampiau i'w cysylltu ag offer labordy neu weithle.


Cydnawsedd: Mae twmffatiau gwactod yn aml wedi'u cynllunio i fod yn gydnaws ag offer labordy arall, fel fflasgiau hidlo, llestri derbyn, neu diwbiau, gan hwyluso'r integreiddio i setiau neu brosesau arbrofol.


Mae'n bwysig nodi y gall nodweddion penodol twndis gwactod amrywio yn dibynnu ar ei ddefnydd arfaethedig, boed mewn labordy, lleoliad diwydiannol, neu gymwysiadau eraill.


Amser postio: Gorff-05-2023